"Comunicacións e radar na loita contra incendios forestais"

Venres, 10 de maio de 2019
09:30 – 14:00 horas

Salón de Graos
Escola de Enxeñería de Telecomunicacións
Universidade de Vigo

O proxecto europeo LifeTEC arrancou en setembro de 2017 coa finalidade de buscar melloras na loita contra os incendios forestais utilizando tecnoloxías electrónicas e de comunicacións  co obxectivo principal de reducir o tempo de detección dos lumes e mellorar a eficiencia das brigadas contra incendios facilitando as comunicacións e a xeo localización das mesmas.

Programa

09:30 Recepción e apertura da xornada
10:00 – 10:45 Conferencias invitadas
A cadea de valor monte-industria en Galicia
D. José Ignacio Lema Piñeiro
(Axencia Galega da Industria Forestal)
Avaliación do potencial dos satélites Sentinel-2 na avaliación rápida do impacto dos incendios forestais
Dña. Julia Armesto González
(Universidade de Vigo)
10:45 – 11:00 Café
11:00 – 12:30 Presentación de proxectos
LifeTEC: Comunicacions e radar na loita contra os incendios forestais
Fire-RS: Teledetección de incendios forestais
Topacio: Sensores xeoespaciais aplicados á mellora da xestión forestal no ámbito vial.
12:30 – 13:00 Café networking
13:00 – 14:00 Mesa redonda

Moderadora: Edita de Lorenzo Rodríguez (Universidade de Vigo)

Marcos Araújo Pereira (Xerente de la Axencia Galega de Emerxencias,Axega)

Felipe Gil Castiñeira, (Departamento de Enxeñería Telemática, Universidade de Vigo)

Fernando Jiménez Miguez (Xerente de Gradiant)

Maria Luz Macho Eiras (Subdirectora Xeral de Meteoroloxía e Cambio Climático, Xunta de Galicia)

Juan José Muñoz Iglesias (Xerente do Consorcio Contraincendios e Salvamento das Comarcas do Deza E Tabeirós-Terra de Montes)

Miguel Rodríguez Quelle (Director Xerente de Retegal S.A.)

14:00 Clausura

Inscríbete

Colaboran