AMTEGA É a axencia para a modernización tecnolóxica de Galicia

Trátase do instrumento estratéxico e executivo da Xunta de Galicia para impulsar a modernización da Administración Pública e o desenvolvemento económico e social de Galicia.

Coa creación da AMTEGA e a posta en marcha do Centro de Proceso de Datos Integral, Galicia dá un paso histórico en materia tecnolóxica, apostando por un modelo de xestión das TIC integral.