Sobre a protección dos bosques e información forestal na UE

Preparación dos bosques para o cambio climático.

Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestais - EFFIS

Apoia os servizos encargados de protexer os bosques contra os incendios nos países da UE e proporciona aos servizos da Comisión Europea e do Parlamento Europeo información actualizada e fiable sobre os incendios forestais en Europa.